Fluerne

Når det kommer til fluer er det meget individuelt hvad der bruges. Det vigtigste er at du tror på det du gør !Dog er der et godt råd som er at du skal fiske ved bunden for fisken rejser sig sjældent efter fluen. Vandet er ofte klart så du bør fiske med fluer i moderat størrelse.En belastet flue er god da du har en smal å og du bør fiske begge sider af åen. Husk at fiske egen side helt færdigt. Havørreden står ofte under brinken. Samme med laksen men den er ikke så sky som ørreden, så den kan stille sig midt i åen hvis strømmen er rigtig.

Kendte fluer er:

“Det gule lyn”

“Munker fluen”

“Luk & Sluk”

“Rubber plug frances”

Samt hackel fluer generelt.

I dag bruges stort set kun rørfluer med løsthængende krog. Enkelt krogen er god da den ikke fanger skidt når du fisker nær bunden.Vær opmærksom på vores aften fluebindekursus andetsteds…